Thẻ Meta Property SEO onpage

Tìm hiểu thẻ meta property một yếu tố quan trọng trong việc SEO Onpage, giúp bot google tiếp cận, cập nhật thông tin và phân loại website tốt hơn.

<meta property="og:type" content="blog" />
<meta property="og:title" content="TIÊU ĐỀ" />
<meta property="og:description" content="NỘI DUNG" />
<meta property="og:url" content="URL" />
<meta property="og:site_name" content="TÊN" />
<meta name="twitter:card" content="summary" />
VÍ DỤ :

Khái niệm thẻ Meta Property

Đây là một trong những thẻ meta quan trọng nhằm khai báo thuộc tính dữ liệu có cấu trúc của một website.

Các thuộc tính thẻ Meta Property

Có rất nhiều thuộc tính để ta khai báo, tùy thuộc lĩnh vực website của bạn là gì một vài thuộc tính cơ bản có cấu trúc :

<meta property="og:value" content="content value" />

Value ở đây có thể: url, description, site_name, audio,song, article….

Có nên sử dụng thẻ Meta Property

Một đơn vị làm dịch vụ SEO hoặc thiết kế web thì không nên bỏ qua các thẻ meta này, bên cạnh các thẻ meta description, keywords, title thì việc sử dụng các thẻ này giúp bot google phân loại và nhận dạng website của bạn 1 cách chính xác và nhanh, tăng độ trust của website.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *