Sitemap là gì ? Cách tạo Sitemap đơn giản

Sitemap là gì ?

Sitemap có thể hiểu là một hệ thống bản đồ trong một website, nó bao gồm hệ thống đường link dẫn đến các trang chính và trang con được thể hiện một cách rõ ràng. Toàn bộ công việc của Sitemap là hướng dẫn cho các bộ máy tìm kiếm thu nhập thông tin của một trang web một cách hiệu quả và cũng đồng thời cập nhật  những thay đổi trên trang web của bạn.

Cách tạo Sitemap cho website:

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị: 

-Một trang web

-Notepad ++ để set thông số Priority cho các URL theo ý bạn.

Bước 1: Vào trang web http://www.xml-sitemap.com

Bước 2: Điền các thông số phù hợp. Sau đó bạn bấm vào Start rồi chờ nó chạy xong, nếu website của bạn đơn giản và ít trang sẽ rất nhanh. Sau khi chạy xong bạn sẽ nhận được một list file sitemap, nhưng chỉ cần chú ý đến 4 file sau: ror.xml, sitemap.html, urlist.txt và sitemap.xml,..

Bước 3: Download file XML về

Bước 4: Up file XML lên website

Bước 5: Vào công cụ Google search Console để cập nhật Sitemap.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *