Html căn bản trong SEO

Làm SEO chắc hẳn bạn cần phải biết HTML để có thể triển khai dự án theo ý muốn của mình . Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm được những kiến thức HTML căn bản trong SEO .

Sau đây sẽ là một số thẻ HTML căn bản trong SEO 

 

Thẻ Title ( thẻ tiêu đề)

Thẻ Title của HTML trong SEO

Thẻ Title của HTML trong SEO

– Cú pháp : <title>Nội dung tiêu đề</title>

– Đây là thẻ hiển thị cho bộ máy tìm kiếm , nó hiển thị ở phần đầu website . Khi SEO thì nên đặt từ khóa vào thẻ title này . Độ dài tối đa : 70 ký tự

Thẻ description ( Mô tả )

– Cú pháp : <meta name=”description” content =”Nội dung mô tả tổng quan của nội dung của trang”/>

–  Đây là thẻ mô tả của trang , nó giúp google và người dùng biết nội dung trang web của bạn .Tại đây nên đưa từ khóa xuất hiện 1 lần.

Thẻ Heading :H1-H6

Html căn bản trong SEO

Html căn bản trong SEO

Thẻ Heading là gì ?

Thẻ Heading chính là thẻ  được dùng để nhấn mạnh nội dung của chủ đề mà bạn đang muốn nói đến .Gồm các thẻ từ H1 đến H6.

– Cú pháp : <hx>Nội dung </hx> ( x là 1-6)

– Thẻ H có tầm quan trọng khi tối ưu nội dung onpage .
H1: Từ khóa nên sử dụng 1 lần
H2 : Từ khóa nên sử dụng 2 lần
H3 : Từ khóa phụ hay phân tán từ khóa tối đa 3 lần.

Thẻ liên kết website :

–  Là thẻ để tạo liên kết trong website với cú pháp : <a href=”đường dẫn liên kết”</a>

– Thuộc tính href là bắt buộc chứa đường dẫn cụ thể tới mục tiêu liên kết . Thẻ này rất quan trọng nhất bởi nó chính là link liên kết của các website

Thẻ hiển thị hình ảnh

Thẻ hình ảnh của HTML trong SEO

Thẻ hình ảnh của HTML trong SEO

– Thẻ dùng để nhúng một hình ảnh xuất hiện trong website .

– Cú pháp : <img src=”Đường dẫn file ảnh ” alt=”Tên ảnh “/>

Thẻ b ( in đậm), thẻ u(gạch chân ),i(in nghiêng ),s(ngạch ngang)

– Cú pháp : <b>Nội dung></b>

– Khi sử dụng thẻ này ,google và người dùng cũng chú ý tới những chỗ in đậm ,gạch chân ,in nghiêng .. vì thế hãy dùng các thẻ này cho từ khóa.

Đây là một số kiến thức HTML căn bản trong SEO . Hy vọng sẽ có ích cho các bạn đặc biệt là các bạn mới bắt đầu tìm hiểu và làm SEO.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *