Bài 1: Tìm hiểu về domain , hosting, giới thiệu mã nguồn mở wordpress

Hosting là gì?

Có những loại hosting nào?

Mua bán hosting?

Lựa chọn hosting như thế nào?

Domain là gì ?

Có những loại domain nào?

Lựa chọn domain như thế nào?

Mua bán domain làm sao?

Giá thành domain tại Việt Nam?

Giới thiệu website?

Giới thiệu mã nguồn wordpress?

Tại sao lại chọn làm website trên nền wordpress?

Điểm mạnh yếu của code wordpress?

BÀI TẬP VỀ NHÀ

  • Tổng kết lại kiến thức đã được học
  • Viết bài tổng hợp

Bài 2