Các yêu cầu

 • Domain đã trỏ dns
 • Domain đã kết nối với hosting
 • Chương trình winscp

Cần đạt được

 • Download – upload file cấu hình mã nguồn wordpress
 • Thành thục tạo database
 • Biết cách cấu hình wp từ file config
 • Cài đặt cấu hình thành công website, lên được giao diện ban đầu

Video hướng dẫn buổi học

Dowload - tải code wordpress lên hosting

Upload lên hosting

 • Kết nối vào hosting thông qua winscp
 • Tải mã nguồn wp lên

Tạo database

 • Truy cập hosting giao diện website
 • Tạo database
 • Tạo user
 • Tạo Pass
 • Kết nối database vs user
 • lưu các file cấu hình lại

Cấu hình file config

 • Truy cập file wp-config.php từ winscp
 • Nhập các thông tin cấu hình database, user ,pass

Cấu hình admin ban đầu cho website

 • Cấu hình website lần đầu truy cập
 • Tạo user admin và pass admin quản trị website

BÀI 4