cơ cấu tổ chức tạp MDCop

Căn cứ vào yêu cầu thực tế, cũng như đảm bảo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của cơ cấu tổ chức. Hiện tại, MDCop có 4 bộ phận và 1 ban điều hành. Các bộ phận, phòng ban có những chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Bộ phận chiến lược : Chịu trách nhiệm lên chiến lược chung cho toàn bộ hoạt động của MDCop, cũng như nghiên cứu và cung ứng các giải pháp kinh doanh cho đối tác và khách hàng.
2. Bộ phận đào tạo : Phụ trách toàn bộ hoạt động đào tạo marketing online
3. Bộ phận nghiên cứu kỹ thuật: Cung cấp, update các kiến thức mới nhất marketing online cho toàn bộ thành viên MDCop, đặc biệt là sự biến động không ngừng về công nghệ và những thay đổi thuật toán của công cụ tìm kiếm google.
4. Bộ phận kinh doanh : Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh.
5. Ban điều hành MDCop: Chịu trách nhiệm điều phối nguồn lực, điều hành chung các hoạt động MDCop

Học viện MDCop mong muốn trở thành đơn vị đào tạo về Digital Marketing tốt nhất tại Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn có thể đem đến cho các khách hàng những chiến lược và giải pháp tốt nhất, cách tiếp cận người dùng Internet hiệu quả nhất trong thời đại số hóa từng giờ, từng ngày như hiện nay.